Научно-исследовательский медико-социальный институт
г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 174
+996 (3722) 52588
nnimsi@mail.ru, srmsi.institute@mail.ru

Научно-исследовательский медико-социальный институт

МЕНЮ
МЕНЮ

Противодействие коррупции

26-март 2021-жылы ИИМСИнин “Жалпы медициналык дисциплиналар” кафедрасынын профессордук –окутуучулук курамына Казахстандын Назарбаев университетинен профессору Д. А. Шаматов силлабус түзүү боюнча окуу-усулдук семинар өтүп берди.

26-март 2021-жылы ИИМСИнин “Жалпы медициналык дисциплиналар” кафедрасынын “Дарылоо иши” адистигинде окуп жаткан студенттерге Казахстандын Назарбаев университетинен профессору Д. А. Шаматов менен тегерек стол болду, студенттердин кызыккан суроолоруна жооп берди.

НИМСИнин жалпы медициналык дисциплиналар кафедрасынын “Вируска бактерияга каршы дары каражаттарын, биологиялык активдүү кошулмаларды иштеп чыгуу” аталыштагы илимий темасы боюнча Google, instagram порталдарында Кыргызстандын жарандарына, жакынкы, алыскы чет өлкөлөрдөн келип окуган студенттерге COVID 19 боюнча суроо жооп иретинде сурамжылоо өткөрүлдү. Сурамжылоого 400дөн ашык киши катышты. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча илимий макала даярдалды.

Дневник и направление для прохождения практики 2020-2021 гг. студентам 1-го курса

Ниже прикреплены документы для прохождения приактики, скачайте и распечатайте себе и испойльзуйте для дальнейших действий.

Подробнее

Об организации учебного процесса в ВУЗах и СПУЗах Кыргызской Республики в зависимости...

Аккредитация

Лицензии

© 2021. Все права защищены.