Научно-исследовательский медико-социальный институт
г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 174
+996 (3722) 52588
nnimsi@mail.ru, srmsi.institute@mail.ru

Научно-исследовательский медико-социальный институт

МЕНЮ
МЕНЮ

ИИМСИ Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун «Reseach4Life» уюмунун (https://www.research4life.org) толук кандуу мүчөсү болуп кирди жана медицина, айыл чарба, экология жана гуманитардык илимдер тармагындагы 162,000ден ашуун жаңы китептер, 40,000 журналдар жана 150 ресурстук базанын мумкунчулукторун колдонуу укугуна ээ болду. Институттун ар бир студенти жана профессордук—окутуучулар курамы Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун «Reseach4Life» ресурстарын пайдалана алат. ИИМСИ студенттердин билим деңгээлин жана көндүмдөрүн жогорулатуу үчүн медицина жана ага чектеш илимдер боюнча китептердин, журналдардын ресурстук базасынын сапатын жана санын тынымсыз өркүндөтүп турат, анткени даярдалган жана кесипкөй студенттер өлкөдөгү саламаттыкты сактоо системасын өркүндөтүүнүн негизи болуп саналат.

 

© 2022. Все права защищены.