Научно-исследовательский медико-социальный институт
г. Жалал-Абад, мкр Спутник ул.Жени-Жок, 30
+996 (3722) 52588
nnimsi@mail.ru, srmsi.institute@mail.ru

Научно-исследовательский медико-социальный институт

МЕНЮ

Илимий изилдөө медициналык – социалдык  институтунун  жалпы медициналык дисциплиналар кафедрасы

 1.  Илимий изилдөө медициналык – социалдык  институтунун  жалпы медициналык дисциплиналар кафедрасынын  башчысы медицинанын Ph.D доктору, КР нын Саламаттыкты  сактоонун  отличниги  Жуманалиева Максудакан Бекиевна.

Жуманалиева Максудакан Бекиевна.

·        Дареги: Жалал-Абад шаары  Тоголок –Молдо  к өчөсү 75 «Б»
·        Окутуу тили: орус тили, англис тили.
·        Уставынын катталышы:  2017 ж
2. Кафедранын миссиясы
Илимдин, инновациянын жана технологиялардын жетишүүсүнүн  негизинде,  калктын медициналык- социалдык чөйрөсүн жана экономикасын  өнүктүрүү максатында, талап кылынган адистерди даярдоо
3. Кафедранын максаты
      Билим берүү сапаттын жогоруулатуу менен билим берүү  мейкиндигиндеги эң алдынкы оорундарга жетишүү менен өзүнүн позициясын бекемдөө
 
4. Кафедранын стратегиясы
Сапаттуу билим берүү аркылуу жогорку квалификациялуу адистерди даярдоонун негизинде улуттук жана чет өлкөлүк керектөөчүлөрдүн талаптарын канаттандыруу үчүн факультеттин тынымсыз жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу.
5. Кафедранын милдети:
·        Илимий жана клиникалык билим берүүнү  айкалыштыруу.
·        Кредиттик технологияны окутуу ыкмаларын ишке ашыруу.
·        Студенттердин баалоо системасын жакшыртуу менен сапатын жогорулатуу.
·        Жаңы билим берүү технологияларын б.а. саламаттыкты сактоо министирлигинин  реформасы менен жаңы билим берүү ыкмасын киргизүү.                                               6. Кафедрага жалпы мүнөздөмо.
Илимий-  изилдөө  медициналык-  социалдык  институту (ИИМСИ)  2016-жылдын 20-июнунда  серия ГПЮ 0022119  номери  менен  Юстиция  министрлигинде  катталган.  Мекеме  уюштуруучулар  курамы өзгөргөндүгүнө  байланыштуу  2017-жылдын  2-ноябрында №2407  буйругунун  негизинде  кайрадан  каттоодон  өткөн.  Кесиптик  билим  бурүү  тармагында  билим  берүү  ишмердүүлүгүн  жүргүзүү үчүн  укук  берүүчү  лицензия  номери LD170000036,  каттоо  номери  17/0032 2017-жыл  Бишкек  шаары. Жалпы медициналык дисциплиналар кафедрасы  ректордун 3  ( буйругунун негизинде 3 свентябрь 2018 жылы  ачылган.
  2018-2019  окуу жылында чет өлкөлүк студенттерди кабыл алды  «дарылоо иши» адистигине. 
Биздин окуу корпустарыбыз;  К.Ш.Токтомаматов  атындагы эл аралык  университети, Эл аралык медициналык колледжи, Гуманитардык –экономикалык колледжи, Жалал-Абад областтык клиникалык орууканасы, “Жар-Мухаммед” жеке клиникасы.
   Жалпы аянты –             кв/м   Жылытуу системасы – электирдик
   Бүгүнкү күндө   225  студент окуйт   Алардын ичинен чет өлкөлүк студенттер-225 
Баардыгы контракттык  негизинде окушат.  Контрагы  75000 сом жылына.
 

                           7.Студенттердин контингенти:

 Курс

Дарылоо  иши

Жалпы

 

 Орус  группа

Иностр

группа

жалпы

1

1-курс

225

 

225

225

 

   

 8. Окуу процессинин уюштурулушу:

 6 күндөн, бир сменде, саат 8 ден 18:25  чейин окуушат

9. Илимий изилдөө  медициналык социалдык институтунун жалпы медициналык дисциплиналар кафедрасынын окутуучуларынын  сапаттык курамы:
   Жалпы окутуучулардын саны - 16

 

Ф.И.О.

Названия предмета

Квалификация образования(какой ВУЗ закончил, когда, специальность

Ученная степень

Общ. стаж

Пед. стаж

1

Жуманалиева Максудакан Бекиевна

Нормальная клиническая анатомия

КГМИ 1991 Педиатрический

Доктор Ph .D медицины

34

20

2

Нурдинов Шамшидин Шабидинович

Медицинская биология, генетика, паразитология

Омский госуд-й аграрный университет

К.б.н.  доц

24

24

3

Сулайманов Шайырбек Алибаевич

Практика

КГМИ     1991

Педиатрический

Д.м.н.

профессор

24

24

4

Ахмедов Эрлан Шавкатбекович

Нормальная клиническая анатомия

КГМА     2008 Лечебное дело

Доктор Ph.D медицины

11

5

5

Касымов Анвар Мырзаевич

Практика

КГМИ     1976

 лечебное дело

К.м.н    доцент

43

20

6

Шатманов Суйуналы Токтоназарович

Гистология,цитология и эмбриология

КГМИ     1984 лечебное дело

 

Д.м.н.

профессор

35

35

7

Тайланов Алмаз Жакыпович

Уход за терапевтическими и хирургическими больными

КГМА  2010

лечебное дело

К.м.н

 

 

8

Дороев Акбар

Аманкулович

 

Медицинская биология, генетика,паразитология

Омский гос-й ветерин-й университет

Ст преп-ль

36

28

9

Маматова Анара Насиралиевна

Гистология,цитология и эмбриология

КГМА 2010

лечебное дело

Преп -ль

7

6

10

Кудайбердиева Гулзада Алмамбетовна

Медицинская биология, генетика,паразитология

Омский гос-й университет

Биологический фак-ть

Преп -ль

25

14

11

Абдираупов   Максат

Маратбекович

Гистология,цитология и эмбриология

ОШГУ  2008

мед фак

Преп -ль

9

6

12

Абдикалил кызы Анипа

Медицинская биология, генетика,паразитология

КГМА 2018

лечебное дело

 

Преп -ль

6

6

13

Жылчыкеева Нурайым Абдуваситовна

Нормальная клиническая анатомия

ОШГУ мед фак 2010

Преп-ль

7

6

14

Маматов  Алишер Аскарбекович

Уход за терапевтическими и хирургическими больными

КГМА лечебное дело

К.м.н. доцент

12

8

15

Эшимбетова Айнагул Шакировна

Нормальная клиническая анатомия

КГМА  2000

лечебное дело

Преп--ль

17

7

 

Кафедрадагы окутуучулардын сапаттыкжана сандык  курамы:

Жалпы

саны

Д.м.н.

профессор

К.м.н.

доцент

К.б.н

доцент

Доктор Ph.D

медицины

Улук окутуучу

Окутуучу

Үйрөнчүк

окутуучу

Илимий даражалуулугу

1

16

2

3

1

2

1

5

1

53,5%

 

 Кафедрага бекитилген предметтер:

Предметтердин аталышы

1семестр

2 семестр

Жалпы

1

Медицинская биология, генетика, паразитология

60

120

180

2

Введение в специальность, история медицины, врачебная этика и деонтология

60

 

60

3

Нормальная клиническая анатомия

120

150

270

4

Гистология, цитология и эмбриология

90

150

240

5

Уход за хирургическими и терапевтическими больными

 

90

90

6

Практика: Помоүник младүего медицинского персонала и  уход  за соматическими и хирургическими больными

 

60

60

 

               Жалпы :

330

570

900

 

© 2021. Все права защищены.