Научно-исследовательский медико-социальный институт
г. Жалал-Абад, мкр Спутник ул.Жени-Жок, 30
+996 (3722) 52588
nnimsi@mail.ru, srmsi.institute@mail.ru

Научно-исследовательский медико-социальный институт

МЕНЮ

Табигый-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

 

 

        Табигый-гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын башчысы 

     тарых илимдеринин кандидаты Анарбекова Венера Эркинбековна

Дареги:   Республикасы, Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү 176, 1-корпус, № 211 каана

E-mail:     Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Табигый-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институтунун билим берүү структураларынын бири. Окуу жайдын жобосуна ылайык Табигый-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы түзүлүп, 2018-жылдын 10-октябрынан келишимдин негизинде буйрук № 1\10, 2018-2019-окуу жылына бир жылдык мөөнөт менен кафедра башчылык кызматына техника илимдеринин кандидаты., доцент Руслан Назарбаевич Орозов дайындалган. 2019-жылдын 10-январынан Р.Н.Орозовдун башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу кафедра башчылыгына ага окутуучу Талант Канатбекович Нарымбетов бекитилген (буйрук № 1\7. 11.01.19.). Ошол эле жылдын 26-августунан 15-октябрына (буйрук № 1\30. 26.08.19.) чейин ф-м.и.д., профессор Куштарбек Бекмуратович Тампагаров окуу жайдын ректорлук кызматына дайындалганга чейин кафедраны башкарган. 2019-жылдын 17-октябрынан (буйрук № 1\77.) тартып тарых илимдеринин кандидаты Венера Эркинбековна Анарбекова кафедраны жетектеп келүүдө.

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты:

Студенттерди инсанга багыт берүү жолу менен окутуп, жогорку денгээлдеги билим берүүдө профессионалдык программаларды иш жүзүнө ашыруу аркылуу коомдук маданий-билим алуу талаптарын камсыздоо.

Милдети:

Окутууда табигый-гуманитардык илимдердин негиздеринде компетенттүүлүк мамиле менен студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын, адептик жана маданий баалуулуктарын калыптандыруу аркылуу кесиптик теориялык жана практикалык билимдерин иш жүзүндө колдоно билген заманбап медицина кадрларын окутуп даярдоо.

Борборлор, кабинеттер, лабораториялар: кафедрага 5 окуу аудиториясы (1\101, 1\104, 1\105, 1\205, 1\209) жана 1 лаборатория (химия) бекитилген.

 

Профессордук-окутуучуулук курам: Кафедрадагы профессордук-окутуучулук курамдын жалпы саны 37 кызматкерден, алардын ичинен 6 айкалыштыруучу бар. Кафедрада 2 илимдин доктору - ф-м.и.д., профессор К.Б.Тампагаров, фил.и.д., профессор К.Б.Калчекеев жана 8 илимдин кандидаттары – э.и.к., доцент Ж.Т.Арынбаев, т.и.к., доцент Р.Н.Орозов, х.и.к., доцент А.А.Адышева, т.и.к., В.Э.Анарбекова, б.и.к. Н.С.Жунусов, ф-м.и.к. М.Р.Нарбаев, тех.и.к, доцент З.А.Асилова (айкалыштыруучу), б.и.к., доцент Ж.М.Орозбаевалар (айкалыштыруучу). Ал эми ага окутуучулар - Т.К.Нарымбетов, Ж.М.Назаров, Л.С.Кочкорбаева, С.М.Өскөнбаева, Ш.М.Раманкулов, М.Э.Кашкенчиев, А.А.Ормогоева (айкалыштыруучу), К.М.Болотбеков (айкалыштыруучу), А.Т.Бечелова (айкалыштыруучу). Ошондой эле окутуулар – Н.Х.Бутаева, К.Ө.Надырбаева, М.Ш.Шерматова, А.К.Осмонова, А.С.Калиев, Райымкул у Ж, Айдарбек у Б, А.К.Камбаралиева, Г.С.Калыкова, Н.А.Кочкорова, М.С.Базарбаева, А.К.Саркерова, К.Д.Эшмуратова, А.М.Арзыматов, А.Ж.Каипов, З.А.Ажибаев, Г.Ө.Калдарбекова, Г.Э.Эгембердиевалар эмгектенишет.

Окуу-методикалык колдонмолор

         Кафедранын окутуучулары жыл сайын өтүлүп жаткан дисциплиналардан студенттер үчүн окуу-усулдук колдонмо жана комплекстерди чыгарып сабак өтүүдө.

  1. 1.    Раманкулов Ш.М, Шерматова М.Ж. Учебно-методический комплекс по дисциплине “Русский язык”. – Жалал-Абад, 2018 (176 стр.).
  2. 2.    Адышева А.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине “Химия”. – Жалал-Абад, 2018 (180 стр.).
  3. 3.    Кочкорова Н.А. Учебно-методическая комплекс по дисциплинам “Латинский язык”. – Жалал-Абад, 2019 (274 стр.); Учебно-методическое пособие для студентов “Латинско-русский словарь”, “Латинско-кыргызский словарь”. –Жалал-Абад, 2019 (126 стр.); Учебное пособие для студентов лечебного факультета “Латинский язык”. – Жалал-Абад, 2019 (280 стр.).

Кафедранын илимий-изилдөө багыты

Табигый-гуманитардык дисциплиналардын программаларын окутуу менен Борбордук жана түштүк-чыгыш Азия калкынын ден-соолугун жакшыртууда интеллектуалдык потенциалы жогору медициналык кадрларды даярдоо.

Бүгүнкү күндө кафедрада докторлук диссертациялар менен иштеп жаткан докторанттар-Н.С.Жунусов, А.А.Адышева, Р.Н.Орозов, Ж.Т.Арынбаев, В.Э.Анарбекова, М.Р.Нарбаев. Ал эми кандидаттык диссертациялар менен иштеп жаткан аспирант- изденүүчүлөр – Г.С.Калыкова, А.Камбаралиева, Т.К.Нарымбетов жана А.С.Калиевдер.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы республикалык, региондук, КМШ өлкөлөрү, жакынкы жана алыскы чет өлкөлүк жождор менен тыгыз байланышта, мобилдүүлүктүн алкагында тажрыйба алмашып кызматташып келет. Ошондой эле республикалык, эл аралык деңгээлдеги илимий-практикалык конференция, симпозиумдардын катышуучулары.

Илимий изилдөө иштери жолго коюлган.

-         ф-м.и.д., профессор К.Б.Тампагаров 50 илимий макалала жана 1 окуу- усулдук колдонмо, 2 монография.;

-         э.и.к., доцент Ж.Т.Арынбаев 22 илимий макала, 4 окуу-усулдук колдонмо, 1 монография.;

-         тех.и.к., доцент Р.Н.Орозов 41 илимий макала, 2 окуу-усулдук комплекс.;

-         б.и.к., доцент Н.С.Жунусов 43 илимий макала, 1 окуу-усулдук комплекс, 4 усулдук колдонмо, 1 монография ;

-         ф-м.и.к., доцент М.Р.Нарбаев13 илимий макала; 2 окуу-усулдук комплекс;

-         х.и.к., доцент А.А.Адышева 25 илимий макала, 6 усулдук колдонмо, 4 окуу куралы.;

-         т.и.к. В.Э.Анарбекова 48 илимий макала, 2 окуу-усулдук комплекс, 1 монография.

Окуу-усулдук иштер

         Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы өз билимдерин өркүндөтүү максатында методикалык, адистик ж.б. билимин өркүндөтүүчү курстардан өтүп турат. Өз ара сабактарга катышуу маселеси дагы колго алынган. Тажрыйбасы мол окутуучулар окутуп жаткан дисциплиналарынан үйрөнчүк мугалимдер үчүн ачык сааттарды кафедранын иш планында каралган график боюнча өтүшөт. О.э. окуу жайдагы жалпы жамаатка сабак өтүүдөгү усулдар боюнча да кереге кеңеш, семинарлар өтүлүп турат. Мисалы, 2019-2020-окуу жылында “Студенттерди окутууда заманбап усулдарды колдонуу” аталышындагы семинар кафедранын ага окутуучусу Л.С.Кочкорбаева. Сабакка план жазуунун заманбап структурасы; т.и.к., кафедра башчысы В.Э.Анарбекова. Сынчыл ойлом ыкмалары; доцент А.А.Адышева. Техникалык каражаттарды пайдаланып сабак өтүүнүн ыкмасы; С.М.Өскөнбаева. Сабак өтүүдө оюндардын ролу тууралуу методика боюнча сабак өтүп беришти.

                                                                Тарбиялык иштер

Кафедрада окутуучулар студенттер менен биргеликте ар кандай иш чараларды өткөрүп келишет. Мисалы 2019-жылдын декабрь айынын экинчи жумалыгы “Айтматов жумалыгы” деп жарыяланып, ага утурлай 14-декабрда “Чыңгыз Айтматов: кечээ, бүгүн жана эртең” аттуу театрлаштырылган кече окуу жайдын чоң актылык залында залкар жазуучубуздун 91 жылдыгына карата өткөрүлдү. Студенттер Айтматовдун чыгармаларынын негизинде сценкаларды кыргыз, орус жана англис тилдеринде даярдашты. Жыйынтыгында университет тарабынан активдүү катышкан студенттер Ардак грамоталар менен сыйланышты.

 Окуу жайда сыл сайын салтка айланган “Студенттердин эл аралык күнү” салтанаттуу белгиленип келет. Ошондой эле “Эл аралык майыптар күнү”, “Карыялар күнүнө” карата окуу жайдын жалпы жамааты менен биргеликте кафедра мүчөлөрү гуманитардык жардам көрсөтүшүп, студенттер концерттик программаларды дагы тартуулашат.

                   Табигый-Гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

       Кафедра Илимий изилдөө медициналык-социалдык итститутунун 2018-жылдын 28-августундагы 

Окумушттулар кеңешинин №1-протоколунун негизинде каралып, Ректордун 2018-жылдын 3-сентябрындагы №9-буйругунун негизинде уюшулган. Кафедрага, Ректордун 2018-жылдын 10-октябрындагы №1/10 буйругунун негизинде Орозов Русланбек Назарбаевич кафедра башчысы кызматына дайындалган. 

             Орозов Русланбек Назарбаевич проректорлук кызматка которулгандыгына байланыштуу ректордун 2019-жылдын 11-январындагы №1/7-буйругунун негизинде Нарымбетов Талантбек Канатбекович кафедра башчысы болуп дайындалып, кафедраны жетектеп келе жатат.

 

Табигый-гуманитардык дисциплиналар кафедрасында бекитилген дисциплиналардын тизмеси:

Кафедрага бекитилген дисциплиналар

кредити

курсу

семестри

1

Кыргыз тили

6

I

I-II

2

Орус тили

6

I

I-II

3

Чет тили (латын тили 4 кредит)

8

I

I-II

4

Ата-Мекен тарыхы, медицинанын тарыхы

4

II

IV

5

Философия

4

II

III

6

Манас таануу

2

I

I

7

Политология

3

II

IV

8

Психология

3

II

III

9

Математика жана информатика

6

II

III

10

Физика

5

I, II

II-III

11

Химия

4

I

I

12

Биоорганикалык химия

4

II

III

13

Биоорганикалык эмес химия

2

I

I

14

Айлана-чөйрөнү коргоо

2

I

I

15

Медициналык физика

2

I

I

16

Биология экологиянын элементтери менен

2

I

I

17

Дене- тарбия

 

I, II

I, II, III, IV

Кафедрада 2018-2019-окуу жылында 9876,6 саат эсептелип бөлүнгөн. Кафедрада 1 илимдин доктору, 3 илимдин кандидаты, 4 ага окутуучу жана 7 окутуучу эмгектенет.

Ф.И.О.

Предметтин аталышы

Квалификациясы 

Факультети

Окмуш. даражасы

Жалпы .стаж

Пед. стаж

1

Нарымбетов Талантбек Канатбекович

Физика

ЖАГУ, 2006. Математик

Педагогика

ага окутуучу

12

12

2

Орозов Русланбек Назарбаевич

Медицинская физика

ОшТУ, 1995. Инженер-Педагог

Инженер-Педагог

тех.и.к., доцент

29

24

3

Калчекеев Кубанычбек Бекболотович

Манасоведение 

КГНУ им. Ж. Баласагына, 1984. Жуналистика

Филология

филол.и.д., доцент

35

26

4

Бутаева Назакат Хожибековна

Кыргызский язык

ОГПИ, 1992. Учитель Кыргызского языка и литературы

Филология

окутуучу

25

25

5

Болотбеков Кубанычбек Маданович

Манасоведение 

КГНУ им. Ж. Баласагына, 1996. Магистр по направлении филологии

Филология

ага окутуучу

25

25

6

Надырбаева Кутбу Озубековна

Кыргызский язык

КГНУ, 1996. Учитель Кыргызского языка и литературы

Филология

преподаватель

23

23

7

Кочкорова Наргиза Абасбековна

Латынский и английский язык

ЖАГУ, 2005. Учитель иностранного языка

Чет тили

окутуучу

10

10

8

Осмонова Асел Касымбаевна

Английский язык

ЖАГУ, 2012. Учитель иностранного языка

Чет тили

окутуучу

3

1

9

Раманкулов Шадыбек Маматкулович

Русский язык

ОГПИ, 1980. Учитель русского языка и литературы

Филология

ага окутуучу

43

33

10

Орозбаева Жылдыз Мариповна

Химия

КЖПИ, 1989. Учитель химии и биологии

Химия-Биология

х.и.к., доцент

30

30

11

Айдарбек уулу Базарбай

Физическая культура

ЖАГУ, 2017. Учитель физического культуры

Педагогика

окутуучу

3

3

12

Кашкенчиев Матраим Эрешович

Физическая культура

КГИФК, 1988. Учитель физического культуры

Педагогика

ага окутуучу

38

32

13

Адышева Азизбү Адышевна

Химия

ОГПИ, 1976. учитель биологии

Педагогика

х.и.к., доцент

44

44

14

Шерматова Мадина

Русский язык

ЖАГУ, 2010. Филолог (русский)

Педагогика

окутуучу

9

2

15

Райымкул уулу Жакшылык

Физика

ЖАГУ, 2016. Учитель физики

Педагогика

окутуучу

7

6

 Табигый-гуманитардык дисциплиналарда калыптануучу компетенциялар:

Жалпы компетенциялар (ЖК)

ЖК-1 – социалдык маанидеги көйгөйлөрдү жана процесстерди анализдей алган, практика жүзүндө гуманитардык, табигый, медико-биологиялык, клиникалык илимдерди бардык тармакта кесипкөйлүк, социалдык ишмердүүлүк менен колдонууга жөндөмдүү;

способен  анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;

ЖК-2 – дүйнөгө көз карашы жогору, социалдык, инсандык белгилүү маселелерди, философиялык негизги категорияларды анализдөө менен өзүн-өзү калыптандырууга жөндөмдүү;

ОК-2 - способен к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых  проблем, основных философских категорий, к самосовершенствованию;

ЖК-3 – белгилүү саясий окуяларды, тенденцияларды анализдей алган, дүйнөлүк тарыхый закон ченемдүүлүктөрдүн өнүгүүсүнө жеке көз караштары бар, тарыхый мурастарга, салт-санааларга сый мамиле жасаган, тарыхый-медициналык терминологияны өздөштүргөн;

ОК-3 - способен к анализу значимых политических событий и тенденций,  к овладению основными понятиями и закономерностями мирового исторического процесса, к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и традициям,  владеть знанием историко-медицинской терминологии;

ЖК-4 – экономикалык маселелерди жана коомдук жараянды анализге ала алган, саламаттыкты сактоо системасындагы экономикалык мамилелердин ыкмаларын пайдаланган;

ОК-4 - способен анализировать экономические проблемы и общественные процессы, использовать методики экономических отношений в системе здравоохранения;

ЖК-5 –билим берүү жана тарбиялык ишмердүүлүктө ар кандай талаш-тартышка, дискуссияга катышкан, эл алдында сүйлөп, сабырдуулукту сактоо менен конфликттен чыгып, кызматташа алган логикалык жана аргументтештирилген анализге жөндөмдүү.

ОК-5 - способен к логическому и аргументированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики,  к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; к толерантности;

ЖК-6 – турмуш-тиричиликке байланыштуу пикир алышууда чет тилдердин бирин өздөштүрүүгө жөндөмдүү, мамлекеттик жана официалдуу тилде жазуу, оозеки түрдө байланыша алган.

ОК-6 - способен и готов изучить один из иностранных языков на уровне бытового общения, к письменной и устной коммуникации на государственном языке и официальном языках;

ЖК-7 – башкаруу ыкмаларын пайдаланууга жөндөмдүү, коллективди иштөөгө уюштура алган, өзүнүн кесипкөйлүк компетенциясынын чегинде жетекчиликти жоопкерчилик менен алып кете алган.

ОК-7 - способен использовать методы управления; организовать работу коллектива,  находить и принимать ответственные управленческие решения в рамках своей профессиональной компетенции;

ЖК-8 –коомдо моралдык жана укуктук нормаларды эске валуу менен өзүнүн ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырууга жөндөмдүү; дарыгерлик этиканы эске алып, жумушта мыйзамды жана нормативдик актыларды, конфиденциалдуу маалыматтарды жана дарыгерлик сырды сактоо;

ОК-8 - способен осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм; соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные акты по работе с конфиденциальной информацией; сохранять врачебную тайну.

 

Инструменталдык компетенциялар (ИК)

ИК-1 – компьютерде өз алдынча иштөөгө жөндөмдүү (жөнөкөй көндүмдөр);

ИК-1 - способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки);

ИК-2 – турмуш-тиричиликке байланыштуу пикир алышууда чет тилдердин бирин өздөштүрүү менен мамлекеттик жана официалдуу тилде жазуу, оозеки түрдө байланышууга даяр;

ИК-2 - готов к письменной и устной коммуникации на государственном языке и официальном языках, способен овладеть одним из иностранных языков на уровне бытового общения;

ИК -3- башкаруу ыкмасын колдоно алат; аткаруучулук жумушту уюштурат; өзүнүн ар кандай ойлорун, жетекчилик чечимдерин кесипкөйлүгүнүн чегинде жоопкерчилик менен алып кетүү компетенциясына ээ;

ИК -3- способен использовать методы управления; организовать работу исполнителей; находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции;

ИК – 4 – ар кандай маалымат булактарынан иштей алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ;

ИК – 4 - готовность работать с информацией из различных источников.

Социально-личностные и общекультурные компетенции (СЛК)

СЛК -2 –кесипкөйлүк дарыгерлик ишмердүүлүктүн негизинде келип чыккан табигый илимий негиздеги маселелерди алып чыгууга жөндөмдүү;

СЛК -2 - способен и готов выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности врача;

СЛК-3 – эл алдында ишенимдүү далилденген медициналык маалыматтарды анализдөөгө жөндөмдүү;

СЛК-3 - способен к анализу медицинской информации, опираясь на принципы доказательной медицины;

СЛК-5 – жаратылыштык жана медико-социалдык факторлор чөйрөсүндө аныктоонун ыкмаларын пайдалануу(анын ичинде климатогеографиялык) балдар, өспүрүмдөр арасында өрчүгөн ооруларды текшерүү, аларды коррекциялоо жөндөмдүүлүгү;

СЛК-5 - способен использовать методы оценки природных (в том числе, климатогеографических) и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у детей и подростков, проводить их коррекцию;

 2018-2019-окуу жылында даярдалган медтодикалык иштер:

         Табигый-гуманитардык кафедрасында 2018-2019-окуу жылында бардык предметтер боюнча жумушчу программа, силлабус, окуу-усулдук комплекс даярдалып, бекитилди.
 

Предмет

Жумушчу программа

Силлабус

ОУК

1

Кыргыз тили

+

+

+

2

Орус тили

+

+

+

3

Латын тили

+

+

+

4

Англис тили

+

+

+

5

Манас таануу

+

+

 

6

Физика

+

+

+

7

Химия

+

+

+

8

Медициналык физика

+

+

 

9

Дене тарбия

+

+

 

10

жалпы

9

9

6

          Бекитилген графиктин негизинде ар бир предмет боюнча ачык сааттар өтүлүп жатат.
 ТГД дагы курстар жана кружоктор.

Курстар

Жетекчилери

1

Орус тили боюнча

Шерматова М.

Раманкулов Ш.

2

Кыргыз тили боюнча

Бутаева Н.

Болотбеков К.

Надырбаева К.

3

Латын тили боюнча

Кочкорова Н.

Осмонова А.

Кружоктор

 

1

Спорттук кружоктор: Шахмат, тенис жана тогуз коргоол

Кашкенчиев М.

Айдарбек у Б.

2

Волейбол боюнча кружок

Кашкенчиев М.

Айдарбек у Б.

3

“Per aspera ad astra”

Кочкорова Н.

4

“Ручей”

Раманкулов Ш.

Шерматова М.

 
Тарбиялык иштер:
 
         2018-2019-окуу жылы
 

Тайпасы

Студ. саны

Куратор

Староста

1

ЛД-1-18

28

Бутаева Назакат Хажыбековна

Жазимов Ф.

2

ЛД-2-18

28

Назаров Жусуп Мырзамидинович

Онашев А.

3

ЛД-3-18

28

Шерматова Мадина Жамалдиновна

Калонов Б.

4

ЛД-4-18

28

Жуманалиева Максуда Бекиевна

Малабаев А.

 
© 2021. Все права защищены.