Научно-исследовательский медико-социальный институт
г. Жалал-Абад, мкр Спутник ул.Жени-Жок, 30
+996 (3722) 52588
nnimsi@mail.ru, srmsi.institute@mail.ru

Научно-исследовательский медико-социальный институт

МЕНЮ

Структура НИМСИ

 

Президентом научно-исследовательского медико-социального института (НИМСИ) является 

к.э.н., доцент Арынбаев Жаныбай Токоевич.

Ректором научно-исследовательского медико-социального института (НИМСИ) является

д.ф.-м.н., профессор Тампагаров Куштарбек Бекмуратович

Проректором по учебной работе НИМСИ работает

 к.т.н., доцент Орозов Руслан Назарбаевич

           Илимий, мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректор

к.ф.-м.н., доцент Нарбаев Мирсадык Рахимбердиевич

Институттун өнүүгүүсү менен катар кээ бир штаттарды ачуу зарылдыгы келип чыккандыгына байланыштуу ИИМСИнин илимий иштер боюнча проректору штаты Окмуштуулар кеңешинин 2019-жылдын 20-сентябрындагы №19/2 – протоколунун чечиминин негизинде ачылган. Бул штатка ректордун 2019-жылдын 1-ноябрдагы №1/86 – буйругу менен физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Нарбаев Мирсадык Рахимбердиевич дайындалган. Буйрук боюнча мамлекеттик тил жана социалдык иштерди кошумча аткаруу жагы да М.Р.Нарбаевге жүктөлгөн.

Каржы жана чарба иштери боюнча проректор 

Жоржоев Токсонбай Асилбекович

Билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн башчысы

Дороев Акпарали Аманкулович

Профессордук-окутуучулар курамы сапаттуу билим берүү, келечекте татыктуу кадрларды даярдоо, окутуунун жаңы технологиясын пайдалануу, илимий-изилдөө иштерди алгылыктуу жүргүзүүсүнө тиешелүү шарттарды түзүү максатында 2019-2020 окуу жылында, институтта жаңы структура “Билим берүүнүн сапаты” бөлүмү ачылды.

Институттун Окумуштуулар кеңешинин чечиминде ачылган бөлүмдүн, бөлүм башчысы болуп Акбар Аманкулович Дороев дайындалган...

Окуу процессинин жүрүшүндө профессордук-окутуучулар курамына сапаттуу билим берүү багытында иш алып баруусуна көмөк көрсөтүлүп келүүдө.

Адистер бөлүмүнүн башчысы

Аданбаева Рахат Максутовна

Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институтунун коомдук башталышында  Окумуштуулар кеңеши түзүлүп, 2018-жылдын

 28-августунда Окумумуштуулар кеңешинин №1 протоколу менен тарифтик квалификациянын тизмесине “Адистер бөлүмү” каралып 2018-жылдын 01-сентябрынан ачылган жана 1 штаттык башкы адис кызматы бекитилген.

Адистер бөлүмүнүн башкы адиси болуп 01.09.2018-жылы,  кийин 26.08.2019-жылдан  Р.М.Аданбаева бөлүм башчы кызматында эмгектенип келет. Адистер бөлүмү Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамын, министрликтин буйруктарын, көрсөтмөлөрүн жана башка нормативдик актыларды, «Кесиптик билим берүүдөгү мамлекеттик билим стандарты жөнүндөгү»  жобону, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, ЖОЖ жөнүндөгү жобону,  ИИМСИнин Уставын, коллективдүү келишимди жетекчиликке алат. 

Адистер бөлүмүнүн жумушу -  институттун адистеринин сандык жана сапаттык курамы боюнча маселелерди толук аткарууга оптималдуу көмөктөшүүгө багытталат. Ошону менен бирге, адистер бөлүмү төмөнкү кызматтарды аткарат:

  • ·        Адистик  иште нормативдик укук актыларынын аткарылышын көзөмөлдөйт.Институттун профилине, багытына, стратегиясына карап адистерди кесибине, адистигине, квалификациясына ылайык тандоо.  Адистердин  сандык жана сапаттык курамы боюнча маалыматтар базасын алып баруу, аны өнүктүрүү жана жүргүзүү.
  • ·        Институттун бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен биргеликте адистердин жекече сапаттарын, квалификациясын, алардын  ээлеген кызматына дал келүүсүн көзөмөлдөө жана баа берүү менен жайгаштыруу.
  • ·        Инструкцияларга, жоболорго, Эмгек кодексине ылайык жумушка кабыл алууну, башка жумушка которулууну, жумуштан бошотууну өз убагында жүргүзүү.
  • ·        Кызматкерлердин иш кагаздарынын учетун жетектейт, иштегендиги тууралуу тийиштүү  тактамаларды берүү, эмгек китепчелердин алып барылуусун жана сакталышын камсыз кылуу, кызматкерлерди сыйлыкка  көрсөтүү боюнча материалдарды даярдоо.
  • ·        Жогорку органдардан  адистик иштери боюнча келген буйруктардын, токтомдордун, институттун бөлүмдөрүнүн жетекчилери тарабынан  аткарылуусун  көзөмөлдөйт.

  Институттун бөлүмдөрүндө ички эмгек эрежелеринин аткарылышын, эмгек тартибинин абалын жана аны бекемдөө чараларын көрүүнү камсыз кылуу.

Студенттерди институтка кабыл алуу, которулуу, институттан чыгаруу,  МАКка киргизүү, бүтүрүүчүлөргө квалификация ыйгаруу боюнча  билдирүүлөрдүн, өздүк арыздардын негизинде  буйруктардын долбоорун даярдоо. Буйруктардын негизинде студенттердин өздүк делолоруна тийиштүү көчүрмөлөрдү киргизүү. Биринчи курска кабыл алынган студенттердин өздүк делолорун кабыл алуу комиссиясынан акт менен өткөрүп алуу. 

Главным специалистом международного отдела  

Зулпукаров Шаадатбек Акматбекович

© 2021. Все права защищены.