Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институт

Илимий- изилдөө медициналык-социалдык институтунун тарыхы

Ачылган институттун тарыхына кайрыла турган болсок, анда илимий изилдөө медициналык-социалдык институту бир нече демилгелүү инсандардын аракетинде ишке ашты.  Аймактагы жигердүү инсандар жаңы окуу жайды түптөп, жумуш орундарын түзүп жана аймактын экономикасына өз салымын кошууга шарт жаратышты. Алардын атын атай турган болсок, кыргыз журтчулугуна белгилүү окумуштуу, экономика илимдеринин доктору, профессор  К.Ш.Токтомаматов, экономика илимдеринин доктору, профессор А.А.Мамасыдыков, экономика илимдеринин кандидаты, доцент Ж.Т.Арынбаев жана ишкерлер М.А.Зулпукаров, М.Ш.Шохид, Нур Мухаммад. Дүйнөлүк деңгээлде инсанияттын саламаттыгын сактоодо жогорку сапаттагы кесипкөй кадрларды даярдап, медициналык жактан калкты тейлөөнү жакшыртууну көздөгөн.
Алгачкы учурларда уюштуруу жана  расмий мыйзамдаштыруу жумуштары жүрдү. Белгилей кетсек, Илимий - изилдөө медициналык-социалдык институтунун Уставы Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги тарабынан, ИИМСИнин негиздөөчүлөрүнүн чечимине ылайык 1-март 2016-жылы катталган. Жогорудагы каттоонун негизинде 20-июнь 2016-жылы ГПЮ 0022119 номерлүү мамлекеттик күбөлүк алынган. КР Салык инспекциясынын Жалал-Абад шаарындагы башкармалыгынан, Социалдык фондунан жана статистикалык бөлүмүнөн каттоодон өткөн.
2016-жылдын 1-мартынан 2018-жылдын августуна чейин Арынбаев Жаңыбай Токоевич ректор болуп дайындалган. Анын демилгеси менен жакынкы жана алыскы чет элдик жарандар үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Окуу жайларга лицензияларды берүү жана аккредитациялоо мамлекеттик инспекциясы тарабынан төмөндөгү лицензиялар алынган:
5 жылдык окуу мөөнөтү менен “Дарылоо иши” багыты боюнча 2017-жылдын 29-ноябрындагы КР Билим берүү жана илим министрлигинин №1477/1 буйругунун негизинде №LD170001552 лицензиясы мөөнөтсүз 750 контингент менен күндүзгү бөлүмгө берилген. 6 жылдык окуу мөөнөтү менен 560001 “Дарылоо иши” багыты боюнча 2017-жылдын 10-февралындагы КР ББИМнын “165/1 буйругу менен № LD170000036 лицензиясы 150 контингентке, ал эми 2019-жылдын 9-августундагы КР ББИМнин № 962/1 буйругунун негизинде 650 контингент менен күндүзгү бөлүмгө берилген. Ошондой эле 2019-жылдын 7-июнунда “Билим берүү программаларын, уюмдарын аккредитациялоо” агенттиги (ББПУА) тарабынан Институтционалдык аккредитация жөнүндөгү № VII90000011 сертификаты алынган. Бүткүл Дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо уюмуна 2017-жылы  № ID: F0006117 менен катталып, эл аралык деңгээлдеги мааниге ээ болду.
2018-жылдын август айынан 2019-жылдын октябрь айына чейин б.и.к., доцент Шамшидин Шабидинович Нурдинов жетектеген. Окуу бөлүмүнүн башчылыгына ага окутуучу А.А.Дороев, Табигый-гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын башчысы тех.и.к., доцент Р.Н.Орозов, Жалпы медициналык дисциплиналар кафедрасынын башчылыгына Ph.D М.Б.Жуманалиевалар дайындалган. 2019-жылдын январь айынан баштап, Окуу иштери боюнча проректорлук кызматка тех.и.к., доцент Р.Н.Орозов дайындалгандыгына байланыштуу ТГД кафедрасын жетектөөгө ага окутуучу Т.К.Нарымбетов бекитилген. Мамлекеттик тил жана социалдык, тарбия иштери боюнча Ж.М.Назаров башкы адис болуп дайындалган.
Ал эми 2019-2020-окуу жылында окуу процессин жакшыртуу максатында билим берүүнүн сапаты бөлүмү штаты ачылып, анын башчылыгына ага окутуучу А.А.Дороев, ал эми окуу бөлүмүнүн башчылыгына Т.К.Нарымбетов, ТГД кафедрасынын башчылыгына ф-м.и.д., доцент К.Б.Тампагаров дайындалган.
2019-жылдын 15-октябрынын баштап ф-м.и.д., доцент Куштарбек Бекмуратович Тампагаров ИИМСИнин ректору болуп дайындалды жана ТГД кафедрасынын башчылыгына т.и.к. В.Э.Анарбекова бекитилди.
Азыркы учурда окуу жайда “Жалпы медициналык дисциплиналар” жана “Табигый – гуманитардык дисциплиналар” кафедралары иштеп жатат. Анда жалпы 76 профессордук – окутуучулук курам эмгектенет. Алар 3 илимдин доктору, 14 илимдин кандидаты, 15 улук окутуучу, 35 окутуучу, 9 үйрөнчүк окутуучу, анын ичинен 7 айкалыштуруучу окутуучу. Ошондой эле Административдик башкаруу кызматкерлери 18, кичи персоналдык кызматкерлер 14.
Бүгүнкү күндө 950 студент окуп жатышат, алардын исинен:  1-курстарда 800, ал эми 2-курстарда 150 студент окушат. Медициналык багыттагы билим алууга жакынкы жана алыскы мамлекеттерден келишкен, мисалы: Пакистан, Индия, Египет, Аравия, Казахстан, Өзбекстан, Тажикстан. Ошондой эле этникалык кыргыздар, лезгин, түркмөн, татар, уйгур, тажик, өзбек улутундагы студенттер билим алышат.
Жаңыбай Токоевич Арынбаевдин жогорку окуу жайда иштеген көп жылдык тажрыйбасы жана өзүнүн күжүрмөн эмгегинин негизинде ИИМСИнин материалдык техникалык базасы мыкты жана заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Студенттердин теориялык билимин практика менен айкалыштыруу максатында Жалал-Абад шаардык оорукананын базасында атайын 8 аудиториядан турган “Окуу-практикалык базасы” уюштурулган. Ошондой эле “Жамал” жана “Жарммухаммед” клиникалары, 4 лаборатория (гистология, медициналык-биология, анатомия, химия), 6 интернет класс, конференциялык жана чоң жыйындар залы, спорт комплекси, ашкана жана китепкана бар. Окуу залында 3068 даана окуу китептер коюлган, анын ичинен 1720 окуу китеп гуманитардык жана 1348 медициналык багытта. 60 миң гуманитардык, 10 миңи медициналык багыттагы электрондук китептер жана 100 видеороликтер электрондук библиотекага киргизилген.
Шаардык, райондук, дубандык, жана Өзбекстан Республикасынын Наманган, Анжиян облустарынын, Ташкент, Самарканд шаарларынын аймактык ооруканалары, медициналык багыттагы окуу жайлары менен студенттерди окутуу, өндүрүштүк практикадан өткөрүү жана жумушка орноштуруу боюнча келишимдер түзүлгөн.
Окуу жайдагы жүргүзүлүп жаткан иш чараларды, окуу процессинин жүрүшү ж.б. жарыялоо жана маалымдоо максатында дүйнөлүк MOODLE системасынын базасында атайын сайт www nimsi.kg ачылып, жаңылыктар үзгүлтүксүз жарыяланып турат.
ИИМСИдеги билим алган студенттер эл аралык стандарттын негизинде  адамдын саламаттыгын сактоо кесибине байланышкан адистиктердин келечеги кең деп эсептешет. Ошондой эле, келечектүү болгон бул кесип  санариптешип, ар тармактуу жана кызыктуу болуп, адамдарга жаштык, өмүр жана ден соолук тартуулоону максат кылышыт.
 
Кыргыз Республиксынын Өкмөтүнүн “Биримдик. Ишеним. Жаратмандык” программасын ишке ашыруу багытында аймактык билим берүү чөйрөсүндө, эл аралык кызматташтыктын негизинде Жалал-Абад шаарында Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институту - Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Азиядагы калктын ден-соолугун жакшыртууга, ошол аймактагы көп таралган ооруларды жакшы билген жана айыктыра алган дарыгерлерди даярдоо максатын көздөп ачылды.___________________________________________________________________________________________


История Научно-исследовательского медико-социального института

  

В целях  реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Единство. Доверие. Созидание» в сфере образования, был создан в городе Жалал-Абад Научно-исследовательский медико-социальный институт на основе международного сотрудничества с целью улучшения здоровья населения стран Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, через подготовку врачей, хорошо знающих и умеющих лечить болезни, наиболее распространенные в этих регионах.

Если вернуться к истокам истории института, то благодаря стараниям инициативных личностей был реализован Научно-исследовательский медико-социальный институт.

Здешние самоотверженные личности основали новое учебное заведение, обеспечив население рабочими местами, и создали условия для внесения своего вклада в местную экономику. Если назвать их имена то это - известный ученый, доктор экономических наук, профессор Токтомаматов К.Ш., доктор экономических наук, профессор Мамасыдыков А.А., кандидат экономических наук, доцент Арынбаев Ж.Т., а также трудовые деятели Зулпукаров М.А., Шохид М.Ш., Нур Мухаммад.

Охрана здоровья личностей на мировом уровне и улучшение качества медицинских услуг (медицинского обслуживания) населения является приоритетным, для этого осуществляется подготовка специалистов высшего качества.

Были проведены работы по организации и официальной легализации. Согласно решения учредителей о создании учреждения «Научно-исследовательского медико-социального института» от 1 марта 2016 года в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики зарегистрированного Уставом учреждения. На основании этой регистрации от 20 июня 2016 года получено свидетельство с государственным номером ГПЮ 0022119, зарегистрированного в УГНС и в социальном фонде, и в статистическом управлении города Жалал-Абад.

С 1 марта 2016 года по август 2018 года ректором учреждения был назначен

Арынбаев Ж.Т. По его инициативе для учебного заведения при Министерстве Образования и Науки Кыргызской Республики, в котором обучаются граждане ближнего и дальнего зарубежья были получены лицензии государственной инспекции и аттестации (аккредитации).

На основании приказа №1477/1 от 29 ноября 2017 года Министерства Образования и Науки КР была выдана бессрочная лицензия № LD170001552 на срок обучения - 5 лет по направлению «Лечебное дело» 750 контингентам с дневным отделением; На основании приказа № 165/1 от 10 февраля 2017 года МОиН КР, была выдана лицензия LD 170000036 на срок обучения-6 лет по направлению «Лечебное дело 560001» 150 контингентам; а также на основании приказа № 962/1 от 9 августа 2019 года МОиН КР 650 контингентам с дневным отделением обучения.

НИМСИ прошел независимую институциональную аккредитацию от аккредитационного агентства «ААОПО» от 7 июня 2019 года на 5лет и получил сертификат аккредитации заVII90000011. В 2017 году был зарегистрирован за номером № ID: F0006117 во всемирной организации здравоохранения и тем самым  вышел на  международный уровень.

С августа 2018 года по октябрь 2019 года руководил институтом к.б.н., доцент Нурдинов Ш.Ш. 2018 года заведующим кафедрой «Естественно-гуманитарных дисциплин» был назначен к.т.н., доцент Орозов Р.Н., заведующей кафедрой «Общих медицинских дисциплин» была назначена PhD Жуманалиева М.Б.

С начала января 2019 года на должность проректора по УЧ был назначен к.т.н, доцент Орозов Р.Н., в связи с этим назначением на должность заведующего кафедрой ЕГД был назначен старший преподаватель Нарымбетов Т.К.; а также ведущим специалистом по воспитательной работе был назначен Назаров Ж.М.

Для улучшения учебного процесса в 2019-2020 учебном году был создан штат отдела качества образования, специалистом отдела качества образования  был назначен старший преподаватель Дороев А.А.; на должность начальника по УЧ был назначен ст. преподаватель Нарымбетов Т.К.; заведующим кафедрой ЕГД назначен д.ф-м.н., доцент Тампагаров К.Б.

С октября месяца 2019 года  на должность ректора НИМСИ был назначен  д.ф-м.н., доцент Тампагаров К.Б., а также заведующей кафедрой ЕГД была назначена к.т.н. Анарбекова В.Э.

В настоящее время в институте функционирует кафедра «Общих медицинских дисциплин» и кафедра «Естественно - гуманитарных дисциплин».

 Профессорско-преподавательский состав состоит из 76 специалистов; из них 3 доктора наук, 14 кандидата наук, 15 старших  преподавателей, 35 преподавателей, 9 преподавателей являющихся стажерами, а так же 7 преподавателей работающих по совместительству. В административном управлении работают 18 специалистов. Младший персонал состоит из 14 работников.

На сегодняшний день в НИМСИ  обучаются 950 студентов. На первом курсе 800 студентов, а на втором курсе 150 студентов. Среди них получают образование этнические кыргызы, лезгины, туркмены, татары, уйгуры, а так же студенты таджикской и узбекской национальности.

На основе многолетнего опыта полученного  при работе в высшем учебном заведении и упорного труда Арынбаева Жаныбая Токоевича, НИМСИ оснащен  улучшенной материально-технической базой и современными техническими оборудованиями. На базе Жалал-Абадской городской больницы специально был организован централизованный учебно - практический комплекс,  для совмещения теоретических знаний студентов с практическими, который состоит из 8 аудиторий; а также имеются:  клиники «Жамал» и «Жармухаммед»,  4 лаборатории (гистологии, медицинская биологии, анатомии, химии), 6 интернет классов, конференц-зал и БАЗ, спортивный комплекс, столовая, библиотека. В читальном зале выставлены 3068 шт. учебников, из них 1720 учебников по гуманитарным наукам и 1348 учебников по медицинским наукам, 60 тысяч электронных учебников по гуманитарным дисциплинам и 100 тысяч электронных учебников по медицинским дисциплинам, а так же 100 видеороликов были внесены в электронную библиотеку.

Были составлены договора по обучению и прохождению производственной практики с дальнейшим трудоустройством студентов с городскими, районными территориальными больницами и учебными заведениями медицинского назначения, находящихся в Наманганской и Андижанской областях, а также в  городах Ташкент и Самарканд.

Для предоставления информации о сферах своей деятельности, о проводимых мероприятиях и прохождении учебного процесса в институте был открыт сайт www nimsi.kg на базе мировой системы MOODLE, в котором регулярно публикуются последние новости.

Студенты получающие образование на основе международного стандарта НИМСИ, считают перспективной специальность, связанную с профессией здравоохранения населения. Они надеятся, что эта профессия в будущем будет цифровой, всесторонней и интересной, а также подарит людям здоровье, жизнь и молодость.

 


Last modified: Friday, 18 September 2020, 9:11 PM