Жаңылыктар

5-март Ак калпак күнү ИИМСИде салтанаттуу белгиленди. 

Салтанатты Окуу иштери боюнча проректор т.и.к., доцент Орозов Руслан Назарбекович  жана Нарбаев Мирсадык Рахимбердиевичтер куттуктоо сөз сүйлөп, ак калпак кыргыздын нарк насилин өзүнө камтыган, көөнөрбөс байлык экендигин белгилешти.

    ТГД кафедра башчысы, т.и.к. Анарбекова Венера Эркинбековна  Кыргыз туусунун кабыл алынгандыгынын тарыхына кенен токтолду. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги кызыл түстө. Анын ортосуна алтын түстөгү бирдей өлчөмдө кырк нур болуп чачыраган күн нурлары тегерек жайгаштырылган. Күндөй тегеректин ичинде Кыргыз боз үйүнүн түндүгү кызыл түстө берилген. Желектин туурасы анын узундугунун бештен үч бөлүгүн түзөт. Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдикти жана тайманбастыктын символу, жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат, ал эми түндүк - үй кутунун символу, аалам катары дүйнөнү алда канча кеңири түшүнүүдө бир айлампага бириктирилген кырк нур, байыркы кырк уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт. Түндүк өлкөдө жашап жаткан элдердин биримдигинин символу, желектин кызыл түсү айкөл Манастын туусунун түсү болгон. Ар бир өлкөнүн өз доорунун желеги болот. Биздин желегибиз абдан кооз. Желектеги белгилер элибиздин улуттук руханий дүйнө таанымынан жана басып өткөн тарыхый жолунан жаралып келип чыккан символдор. Бул символдордун мамлекеттик желекте айкалышта чагылып турушу - дөөлөттүн көөнөрбөстүгүн, ыйыктыгын, элибиздин өткөндү унутпай, келечекке ишенимдүү кадам койгондугун айгинелеп тургандыгына токтолду. Авторлору: Э. Айдарбеков, Б. Жайчыбеков, С. Иптаров, Ж. Матаев, М. Сыдыков. 1992-жылы 3- мартта республиканын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган.

Кыргыз тили мугалими Надырбаева Кутбу Өзбековна  Ак калпак күнү, анын кабыл алынышы, жасалышы, калпактын маанисине терең токтолуп, Кыргыз эли кылымдар бою баш кийимди аздектеп, кастарлап келген. Андыктан биз жаштар ак калпактын баалуулугун сыймыктануу менен дүйнө жүзүнө даңктап, келечек муундарга өткөрүп берүүбүз абзел. Ак кийизден жасалган калпак ак мөңгүлүү тоолорду жана калктын жан дүйнөсүнүн тазалыгын айгинелеп келет. Ал эми ак калпакка түшкөн ар бир оюу өзүнчө бир чоң мааниге ээ. Мындай баш кийим бир гана кыргыз элине таандык экени белгилүү. Бул калпак жөн эле аталып калган эмес. Калпак бийик зоону түшүндүрөт. Оймо-чиймелери кыргыз элинин өнөрлүү экенин түшүндүрөт. Ак калпак бул кыргыздын негизги этно баш кийими. Кышкы суукта башты үшүтпөгөн, ысыкта салкын кармаган касиеттүү баш кийим болуп саналгандыгын баса белгиледи.

5-март - Ак калпак күнү деп 2011-жылы жарыяланган. Ал эми расмий түрдө былтыркы жылы Жогорку Кеңеш токтом кабыл алгандан тартып белгиленип келет.

1  

3
2

Last modified: Friday, 6 March 2020, 3:28 PM