Объявления сайта

ЖОЖдын профессордук-окутуучулар курамына, жемкорлукка каршы окуу уюштурулду