Last modified Name Description
Page Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институт

                Илимий- изилдөө медициналык-социалдык институтунун тарыхы


Кыргыз Республиксынын Өкмөтүнүн “Биримдик. Ишеним. Жаратмандык” программасын ишке ашыруу багытында аймактык билим берүү чөйрөсүндө, эл аралык кызматташтыктын негизинде Жалал-Абад шаарында Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институту - Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Азиядагы калктын ден-соолугун жакшыртууга, ошол аймактагы көп таралган ооруларды жакшы билген жана айыктыра алган дарыгерлерди даярдоо максатын көздөп ачылды.

Ачылган институттун тарыхына кайрыла турган болсок, анда илимий изилдөө медициналык-социалдык институту бир нече демилгелүү инсандардын аракетинде ишке ашты.  Аймактагы жигердүү инсандар жаңы окуу жайды түптөп, жумуш орундарын түзүп жана аймактын экономикасына өз салымын кошууга шарт жаратышты. Алардын атын атай турган болсок, кыргыз журтчулугуна белгилүү окумуштуу, экономика илимдеринин доктору, профессор  К.Ш.Токтомаматов, экономика илимдеринин доктору, профессор А.А.Мамасыдыков, экономика илимдеринин кандидаты, доцент Ж.Т.Арынбаев жана ишкерлер М.А.Зулпукаров, М.Ш.Шохид, Нур Мухаммад. Дүйнөлүк деңгээлде инсанияттын саламаттыгын сактоодо жогорку сапаттагы кесипкөй кадрларды даярдап, медициналык жактан калкты тейлөөнү жакшыртууну көздөгөн.

Алгачкы учурларда уюштуруу жана  расмий мыйзамдаштыруу жумуштары жүрдү. Белгилей кетсек, Илимий - изилдөө медициналык-социалдык институтунун Уставы Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги тарабынан, ИИМСИнин негиздөөчүлөрүнүн чечимине ылайык 1-март 2016-жылы катталган. Жогорудагы каттоонун негизинде 20-июнь 2016-жылы ГПЮ 0022119 номерлүү мамлекеттик күбөлүк алынган. КР Салык инспекциясынын Жалал-Абад шаарындагы башкармалыгынан, Социалдык фондунан жана статистикалык бөлүмүнөн каттоодон өткөн.

2016-жылдын 1-мартынан 2018-жылдын августуна чейин Арынбаев Жаңыбай Токоевич ректор болуп дайындалган. Анын демилгеси менен жакынкы жана алыскы чет элдик жарандар үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Окуу жайларга лицензияларды берүү жана аккредитациялоо мамлекеттик инспекциясы тарабынан төмөндөгү лицензиялар алынган:

5 жылдык окуу мөөнөтү менен “Дарылоо иши” багыты боюнча 2017-жылдын 29-ноябрындагы КР Билим берүү жана илим министрлигинин №1477/1 буйругунун негизинде №LD170001552 лицензиясы мөөнөтсүз 750 контингент менен күндүзгү бөлүмгө берилген. 6 жылдык окуу мөөнөтү менен 560001 “Дарылоо иши” багыты боюнча 2017-жылдын 10-февралындагы КР ББИМнын “165/1 буйругу менен № LD170000036 лицензиясы 150 контингентке, ал эми 2019-жылдын 9-августундагы КР ББИМнин № 962/1 буйругунун негизинде 650 контингент менен күндүзгү бөлүмгө берилген. Ошондой эле 2019-жылдын 7-июнунда “Билим берүү программаларын, уюмдарын аккредитациялоо” агенттиги (ББПУА) тарабынан Институтционалдык аккредитация жөнүндөгү № VII90000011 сертификаты алынган. Бүткүл Дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо уюмуна 2017-жылы  № ID: F0006117 менен катталып, эл аралык деңгээлдеги мааниге ээ болду.

2018-жылдын август айынан 2019-жылдын октябрь айына чейин б.и.к., доцент Шамшидин Шабидинович Нурдинов жетектеген. Окуу бөлүмүнүн башчылыгына ага окутуучу А.А.Дороев, Табигый-гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын башчысы тех.и.к., доцент Р.Н.Орозов, Жалпы медициналык дисциплиналар кафедрасынын башчылыгына Ph.D М.Б.Жуманалиевалар дайындалган. 2019-жылдын январь айынан баштап, Окуу иштери боюнча проректорлук кызматка тех.и.к., доцент Р.Н.Орозов дайындалгандыгына байланыштуу ТГД кафедрасын жетектөөгө ага окутуучу Т.К.Нарымбетов бекитилген. Мамлекеттик тил жана социалдык, тарбия иштери боюнча Ж.М.Назаров башкы адис болуп дайындалган.

Ал эми 2019-2020-окуу жылында окуу процессин жакшыртуу максатында билим берүүнүн сапаты бөлүмү штаты ачылып, анын башчылыгына ага окутуучу А.А.Дороев, ал эми окуу бөлүмүнүн башчылыгына Т.К.Нарымбетов, ТГД кафедрасынын башчылыгына ф-м.и.д., доцент К.Б.Тампагаров дайындалган.

2019-жылдын 15-октябрынын баштап ф-м.и.д., доцент Куштарбек Бекмуратович Тампагаров ИИМСИнин ректору болуп дайындалды жана ТГД кафедрасынын башчылыгына т.и.к. В.Э.Анарбекова бекитилди.

Азыркы учурда окуу жайда “Жалпы медициналык дисциплиналар” жана “Табигый – гуманитардык дисциплиналар” кафедралары иштеп жатат. Анда жалпы 76 профессордук – окутуучулук курам эмгектенет. Алар 3 илимдин доктору, 14 илимдин кандидаты, 15 улук окутуучу, 35 окутуучу, 9 үйрөнчүк окутуучу, анын ичинен 7 айкалыштуруучу окутуучу. Ошондой эле Административдик башкаруу кызматкерлери 18, кичи персоналдык кызматкерлер 14.

Бүгүнкү күндө 950 студент окуп жатышат, алардын исинен:  1-курстарда 800, ал эми 2-курстарда 150 студент окушат. Медициналык багыттагы билим алууга жакынкы жана алыскы мамлекеттерден келишкен, мисалы: Пакистан, Индия, Египет, Аравия, Казахстан, Өзбекстан, Тажикстан. Ошондой эле этникалык кыргыздар, лезгин, түркмөн, татар, уйгур, тажик, өзбек улутундагы студенттер билим алышат.

Жаңыбай Токоевич Арынбаевдин жогорку окуу жайда иштеген көп жылдык тажрыйбасы жана өзүнүн күжүрмөн эмгегинин негизинде ИИМСИнин материалдык техникалык базасы мыкты жана заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Студенттердин теориялык билимин практика менен айкалыштыруу максатында Жалал-Абад шаардык оорукананын базасында атайын 8 аудиториядан турган “Окуу-практикалык базасы” уюштурулган. Ошондой эле “Жамал” жана “Жарммухаммед” клиникалары, 4 лаборатория (гистология, медициналык-биология, анатомия, химия), 6 интернет класс, конференциялык жана чоң жыйындар залы, спорт комплекси, ашкана жана китепкана бар. Окуу залында 3068 даана окуу китептер коюлган, анын ичинен 1720 окуу китеп гуманитардык жана 1348 медициналык багытта. 60 миң гуманитардык, 10 миңи медициналык багыттагы электрондук китептер жана 100 видеороликтер электрондук библиотекага киргизилген.

Шаардык, райондук, дубандык, жана Өзбекстан Республикасынын Наманган, Анжиян облустарынын, Ташкент, Самарканд шаарларынын аймактык ооруканалары, медициналык багыттагы окуу жайлары менен студенттерди окутуу, өндүрүштүк практикадан өткөрүү жана жумушка орноштуруу боюнча келишимдер түзүлгөн.

Окуу жайдагы жүргүзүлүп жаткан иш чараларды, окуу процессинин жүрүшү ж.б. жарыялоо жана маалымдоо максатында дүйнөлүк WOODLE системасынын базасында атайын сайт www nimsi.kg ачылып, жаңылыктар үзгүлтүксүз жарыяланып турат.

ИИМСИдеги билим алган студенттер эл аралык стандарттын негизинде  адамдын саламаттыгын сактоо кесибине байланышкан адистиктердин келечеги кең деп эсептешет. Ошондой эле, келечектүү болгон бул кесип  санариптешип, ар тармактуу жана кызыктуу болуп, адамдарга жаштык, өмүр жана ден соолук тартуулоону максат кылышыт.

 


Page Миссия НИМСИ
Page Концепция НИМСИ
Page Стратегические цели и задачи
Page Результаты обучения и система менеджмента качества

РО и СМК

Page Регламент НИМСИ
Page Мониторинг качества образования

Профессордук-окутуучулар курамы сапаттуу билим берүү, келечекте татыктуу кадрларды даярдоо, окутуунун жаңы технологиясын пайдалануу, илимий-изилдөө иштерди алгылыктуу жүргүзүүсүнө тиешелүү шарттарды түзүү максатында 2019-2020 окуу жылында, институтта жаңы структура “Билим берүүнүн сапаты” бөлүмү ачылды.
Институттун Окумуштуулар кеңешинин чечиминде ачылган бөлүмдүн, бөлүм башчысы болуп Акбар Аманкулович Дороев дайындалды..
Окуу процессинин жүрүшүндө профессордук-окутуучулар курамына сапаттуу билим берүү багытында иш алып баруусуна көмөк көрсөтүлүп келүүдө.


Page Основная образовательная программа

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Page Академическая мобильность
Page Курсы и кружки
Page Положение о сайте
Page АУП НИМСИ
Page Кафедра ЕГД
Page Кафедра ОМД
Page Библиотека
Page Перечень документов для ОК
Page Резултаты тестирования
File Государственный образовательный стандарт
File Учебный план
Page Контакты
Page Мероприятие студентов
Page Группы
Page Студенты НИМСИ
Page Видеоматериалы о НИМСИ

Все о НИМСИ

Page О специальности "Лечебное дело"
Page Нормативные документы
Page Видеолекции
File Договор ПК
File Заявление
Page Приемная комиссия
Page Регламент НИМСИ
Page Регламент НИМСИ
Page Регламент НИМСИ
Page Академическая мобильность
Page Прейскурант цен

Прейскурант цен по платным образовательным услугам на 2018-2019 уч.год.

Page Бухгалтерия

для получения сведения об оплате за учебу

Page Отдел кадров

получение справки 

Page Учебная часть

сведения о учебе

Page Вопрос к ректору

обращение сотрудников и студентов к ректору

Page Обращение к президенту НИМСИ
Page Единое окно

Цифровой Кыргызстан 2019-2023

Page Жаңылыктар - Новости - News
Page Жаңылыктар
Page News
Page Расписание занятий / Class schedule

Class schedule

Page Расписание занятий / Class schedule LDI-3-4-19
Page Расписание / Class schedule LDi-5-6-7-19

Расписание / Class schedule LDi-5-6-7-19

Page Расписание 2 курса (Пакистан)

Очная форма обучения

File Сертификат

Институтциональная аккредитация

Folder Функционалдык милдеттер
Page Видео материалы ППС НИМСИ
File Дарылоо иши - адистиги үчүн "Ата-Мекен тарыхы, кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстандын географиясы" - мамлекеттик аттестациясынын программасы